Teklif İsteyin

Kurumsal

Misyonumuz

Başta; insan sağlığını koruyan ve sürdürülebilirliğine yardımcı olan ürünleri mükemmel hizmet anlayışı ile sunmak.
Çağdaş bir yönetim sistemiyle, tıbbi malzemeleri günümüz teknolojisi ile, toplumun beklentileri ile hastanelerimizin sağlık gereksinimlerini karşılayan, bu özellikleri ile öncelikle tercih edilen bir sağlık kuruluşu olmaktır.

Vizyonumuz

Etik değerlere bağlı, insan haklarına saygılı, çevre ve insan sağlığını korumayı hedefleyen, uluslar arası teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, kaliteli ve ekonomik ürünlerimizi toplum hizmetine sunmaktır.

Politikamız

  • İş ortaklarımızın ve müşterilerimizin bize duydukları güveni hiçbir zaman sarsmadan, dürüst, kaliteli ve ekonomik ürünler sunmak,
  • Eğitim- Araştırma ve Geliştirme ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyulup, uluslar arası tavsiyeler doğrultusunda yükümlülükleri yerine getirmek,
  • “Çevre” “İş Sağlığı ve Güvenliği” kuralları çerçevesinde düzeltici, önleyici tedbirleri almak ve koruyucu ekipmanların kullanımını sağlamak,
  • Çevre kirliliğini azaltma amacında gerekli çalışmalar yapmak ve çevreye saygılı olmak.

Değerlerimiz

  • İNSAN VE ÇEVREYE SAYGI
  • TOPLUMSAL SORUMLULUK